0

Privatumo politika

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas ir Tinklalapio administratorius yra Dmitrij Borodin vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, kurios nr: 706574, el. paštas: rasa.rasobloga@gmail.com. Suprasdami asmens duomenų apsaugos poreikį ir svarbą, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi mūsų veiklai vykdyti. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai ir sąžiningai,užtikrindami, kad duomenys būtų saugūs, konfidencialūs bei tinkamai saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

BENDRA INFORMACIJA
1.1. Susipažinę su šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika), žinosite, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis bei kokiais tikslais. Žinosite iš kur gauname Jūsų duomenis bei kaip juos saugome. Taip pat, sužinosite kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
1.2. Ši privatumo politika apima mūsų tinklalapio www.rasaraso.lt (toliau – Tinklalapis) ir paskyrų socialiniuose tinkluose (Facebook.lt/rasa.rasobloga, Instagram.com/rasa.raso) naudojimosi privatumo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kadangi lankydamiesi mūsų Tinklalapyje ir (ar) socialinių tinklų paskyrose Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jeigu nesutinkate su privatumo politikos sąlygomis, prašome neiti į mūsų Tinklalapį ir (ar) socialinių tinklų paskyras. 
1.3. Privatumo politika galioja visiems, apsilankiusiems Tinklalapyje bei (ar) mūsų socialinių tinklų paskyrose, taip pat veiksmams, kuriuos galite atlikti Tinklalapyje ir (ar) mūsų socialinių tinklų paskyrose, įskaitant naujienlaiškio prenumeratą, užklausų teikimą, komentarų rašymą, ir kt.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

KOKIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
2.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
3.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
a) siekdami tobulinti Tinklalapį, pasiūlyti Jums geresnes ir tik Jums pritaikytas paslaugas;
b) gavę Jūsų sutikimą – siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas;
c) kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

KAIP TVARKOME IR RENKAME JŪSŲ DUOMENIS?
4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) kai pateikiate mums savo el. pašto adresą, užsisakydami Tinklalapyje naujienlaiškių prenumeratą;
b) kai naudojatės Tinklalapiu ir (ar) mūsų paskyromis, o Jūsų IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys atvaizduojami Google Analytics duomenų apdorojančiame tinklalapyje.
c) kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
4.2. Jūs pateikiate savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Tinklalapiu ir (ar) mūsų paskyromis, registruodamiesi, parašydami mums; Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
4.3. Jūsų pačių mums pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, žinutės turinį. 
4.4. Kai Jūs naudojatės Tinklalapiu ir (ar) mūsų paskyromis, tam tikra informacija (pvz., IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, laikas, praleistas Tinklalapyje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant mūsų Tinklalapio turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
5.1 Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. 
5.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą ir pavardę (jeigu faktiškai jie sudaro Jūsų el. pašto adresą), el. pašto adresą, telefono numerį.
5.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti prenumeruodami naujienlaiškį. 
5.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:
a) atsisakyti naujienlaiškių paspaudę „atsisakyti prenumeratos“. 
b) atsiųsti mums prašymą el. paštu: rasa.rasobloga@gmail.com. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
5.5. Jei atšauksite savo sutikimą, pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
5.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar pateikti informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite pateikti atskirai.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?
6.1. Renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Tinklalapyje ir (ar) mūsų paskyrose. Juose išsaugoma asmens naršymo istoriją, parinktis, kas pagreitina Tinklalapyje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir patikimą aplinką. Slapukai – įprasta naršymo Tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi Tinklalapiu.
6.2. Slapukais mes galime rinkti tokią informaciją, kaip pavyzdžiui: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai, laikas, praleistas Tinklalapyje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID.
6.3. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: 
a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
b) Tinklalapyje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“ arba naršydami toliau. 
6.4. Galite ir atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
7.1. Privatumo politikos 3.1. (a) punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
7.2. Asmens duomenų saugojimo laikotarpį mes nustatome remdamiesi tokiais principais:
kiek laiko tokios informacijos reikia tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta ir tvarkoma;
kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus;
kiek laiko Jūs mums leidote (savo sutikimu ar kitaip) naudoti tokią informaciją apie Jus.
7.3.. Bet kuriuo atveju, mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

IŠORINĖS SVETAINĖS
8.1. Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių tinklalapiai ar tinklalapiai, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
9.1. Tvarkant asmens duomenis, užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises: 
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
9.2. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 
9.3. Gavę Jūsų reikalavimą, atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
9.4. Jei manysime esant būtina, sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
9.5. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
9.6. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

KAIP BUS PALAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
10.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Tinklalapyje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Tinklalapyje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Tinklalapiu ir (ar) mūsų paslaugomis.